Aktualności

Zakończenie budowy przepustu drogowego na rzece Bylina w m. Łukawica gm. Baranów

Zakończenie budowy przepustu drogowego na rzece Bylina w m. Łukawica gm. Baranów
Data publikacji: 12 października 2016
Poprawa stanu technicznego przepustu drogowego w ciągu dr. pow. Nr 1515 L w m. Łukawica gm. Baranów

Zakres inwestycji obejmował:

Rozbiórkę istniejącego przepustu i wykonanie nowego przepustu 4 wlotowego z prefabrykatów żelbetowych, wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa łamanego na przepuście o szerokości 4 m, wykonanie obustronnych barier ochronnych nad przepustem, wykonanie umocnienia skarp w rejonie przepustu, wykonanie umocnienia koryta rzeki narzutem kamiennym wraz z palisadą.

 

Wartość inwestycji: 192 571,10 zł brutto

Poprawa stanu technicznego przepustu drogowego w ciągu dr. pow. Nr 1515 L w m. Łukawica

Powrót
`