Aktualności

Spotkanie Powiatowej Rady Turystyki

Spotkanie Powiatowej Rady Turystyki
Data publikacji: 17 października 2016
14 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Turystyki z przedstawicielami Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - dr Jolantą Rodzoś - Kierownikiem Pracowni, Prodziekanem, dr hab.Teresą Brzezińską-Wójcik – prof. nadzwyczajnym UMCS, dr Joanną Szczęsną oraz prof. dr hab. Marianem Harasimiukiem - kierownikiem Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania.

Tematem konferencji było „Tworzenie obszarowych produktów turystycznych”. Podczas spotkania omówiono potencjał turystyczny Powiatu Puławskiego. Poruszono również zagadnienia związane z aktualnymi trendami w turystyce. Dyskutowano także o możliwościach współpracy samorządu z uniwersyteckimi naukowcami w zakresie rozwoju turystyki.

Spotkanie Powiatowej Rady Turystyki

Powrót
`