Aktualności

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt."Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt."Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"
Data publikacji: 25 października 2016
Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia.
Niestety wiedza Polaków o prawach pacjenta jest nadal niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta - centralny organ rządowy, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw pacjenta.


  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych


  • odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  • odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

Powrót
`