Aktualności

Podsumowanie Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”

Podsumowanie Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”
Data publikacji: 27 października 2016
W dniu 17 października 2016 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyła się powiatowa konferencja szkoleniowa pn. „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”. Konferencja jest częścią Projektu „Zatrzymać przemoc”, który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2016 r.” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt objął Honorowym Patronatem Starosta Puławski Witold Popiołek.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób - przedstawicieli Sądu, Prokuratury, Policji, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu puławskiego, pracowników jednostek organizacyjnych powiatowych i gminnych oraz przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu.  Przybyłych gości powitał i wprowadził w tematykę konferencji Starosta Puławski - Witold Popiołek. Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach - Małgorzata Suszek-Zawadzka przedstawiła dane dotyczące przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim.

Podczas konferencji poruszane były następujące zagadnienia:

- „Pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie” – wykład prowadzony przez Mariusza Moderskiego – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współzałożyciela i członka Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- „Specyfika pracy z osobami stosującymi przemoc – programy korekcyjno - edukacyjne” – wykład prowadzony przez por. Tomasza Korczyńskiego oraz por. Agnieszkę Garbacz z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Następnym punktem konferencji był panel dyskusyjny – „Pomagać czy karać? – dylematy w pracy z osobami stosującymi przemoc”.  W panelu wzięli udział: Joanna Chimosz - Prezes Sądu Rejonowego w Puławach, podinsp. Mariusz Fedus – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach, Anna Górzyńska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach, Anna Gregier – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Puławach, Marzanna Pakuła – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Janowcu, Dorota Reczek – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach.

Uczestnicy konferencji mieli okazję pogłębić swoją wiedzę o specyfice pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

 

 

Podsumowanie Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą cał

Podsumowanie Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”
Powrót
`