Aktualności

Mapy w komputerach cyfryzacja zasobów geodezyjnych powiatów Województwa Lubelskiego

Mapy w komputerach cyfryzacja  zasobów geodezyjnych powiatów Województwa  Lubelskiego
Data publikacji: 28 października 2016
Dnia 25 października Zarząd Powiatu Puławskiego w składzie Jan Ziomka, Leszek Gorgol oraz Anna Krzysztofik podpisał umowę o przystąpieniu do realizacji projektu e Geodezja cyfryzacja zasobów geodezyjnych Województwa Lubelskiego. Całkowity koszt projektu wynosi 187,5 mln. zł z czego 85 % pokrywa dofinansowanie z Unii Europejskiej . Do projektu przystąpiło 19 powiatów Województwa Lubelskiego .Realizacja zadania przewidziana jest do roku 2020 , w wyniku jego realizacji większość Województwa Lubelskiego zostanie ,,ucyfoowiona ‘’ .

Wśród  planowanych  zadań przewidziane  jest  m.in. dostosowanie istniejących baz danych:

- Ewidencji Gruntów i Budynków [EGiB]

- Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu [GESUT ]

- Bazy  Danych  Obiektów  Topograficznych.

 

Powrót
`