Aktualności

Powiatowe uroczystości podsumowujące obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Powiatowe uroczystości podsumowujące obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
Data publikacji: 31 października 2016
W piątek, 28 października 2016 r. w Puławach odbyły się powiatowe uroczystości podsumowujące obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz i instytucji centralnych, samorządowych, służb mundurowych, jednostek oświatowych, kulturalnych a także firm z terenu Powiatu Puławskiego. Licznie dopisały delegacje gminne.

Obchody rozpoczęły się w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika". Szczególnego charakteru uroczystości nadały herby gmin, wprowadzone wraz ze sztandarem powiatu przez młodzież z klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. Rolę prowadzącej pełniła Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego Danuta Smaga.

Przybyli goście w okolicznościowych wystąpieniach podkreślili niezwykle istotne znaczenie Chrztu Polski dla dalszego rozwoju i kształtowania państwa. Jako pierwszy wystąpił Poseł na Sejm RP Krzysztof Szulowski.

Kolejno głos zabrał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta. W imieniu samorządów gminnych wystąpił Wójt Gminy Puław Krzysztof Brzeziński wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Puławy Dorotą Osiak.

Oprócz podkreślenia potrzeby kultywowania wartości, jakie niósł ze sobą Chrzest Polski dla naszego kraju, Europy i Świata Wójt podziękował także obecnym na sali samorządowcom - w szczególności Staroście Puławskiemu Witoldowi Popiołkowi i Przewodniczącej Rady Powiatu Puławskiego - za dotychczasową, owocną współpracę. Wystąpienia podsumował Starosta Puławski Witold Popiołek, który podkreślając wagę Chrztu Polski podziękował zgromadzonym samorządowcom za współpracę i podejmowanie inicjatyw mających na celu uczczenie rocznicy.

W dalszej części uroczystości przedstawiono najważniejsze projekty realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu i gmin oraz stowarzyszenia i inne podmioty, które były związane z jubileuszem 1050. lecie Chrztu Polski.

Uzupełnieniem uroczystości był wykład historyka, dr hab. Tomisława Giergiela poświęcony genezie i skutkom społeczno-kulturalnym Chrztu Polski.Imprezę zwieńczył występ Chóru Gminy Kurów. Po zakończeniu oficjalnej części, uczestnicy obchodów wspólnie udali się w uroczystym pochodzie w asyście pocztów sztandarowych do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej, gdzie odbyła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego. Szczególnym punktem mszy był akt oddania opiece Matki Boskiej Powiatu Puławskiego dokonany w imieniu samorządu przez Przewodniczącą Rady Powiatu Danutę Smagę i Starostę Puławskiego Witolda Popiołka.

Powiatowe uroczystości podsumowujące obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski cz. I

Powiatowe uroczystości podsumowujące obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski cz. II

Powiatowe uroczystości podsumowujące obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski cz. III

Powrót
`