Aktualności

Poprawa stanu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1434L w miejscowości Baranów

Poprawa stanu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1434L w miejscowości Baranów
Data publikacji: 09 listopada 2016
W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnie asfaltową o szerokości 6,0 m na odcinku 517 m oraz 183 m nawierzchni na moście w miejscowości Baranów. Wykonano również 571 m obustronnych utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Wymieniono bariery energochłonne. Ponadto wykonano oczyszczenie i pomalowanie balustrad mostowych na długości 380 mb i wysokości 1,2 m.

Poprawa stanu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1434L w m. Baranów

Powrót
`