Aktualności

Misja konsularna w Mołdawii

Misja konsularna w Mołdawii
Data publikacji: 14 listopada 2016
W dniach 7 - 9 listopada delegacja Powiatu Puławskiego uczestniczyła w misji konsularnej w Mołdawii. Misja została zorganizowana przez Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie.

W przedsięwzięciu uczestniczyli delegaci w składzie: Andrzej Kita - Konsul, Karol Kubica - Sekretarz, Monika Zych - Sekretarz Powiatu Puławskiego, Andrzej Wenerski - Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach, Marek Majewski - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Tomasz Barczuk - Zastępca Wójta Gminy Krasnystaw i  Aleksander Sztanuchin - Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Sumo. 
Przedstawiciele wspólnej delegacji odbyli szereg spotkań tematycznych w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski, Ministerstwie Młodzieży i Sportu, Ministertwie Rozwoju oraz partnerskich Rejonach Criuleni i Leova.
Na poszczególnych spotkaniach omówiono efekty dotychczas prowadzonej współpracy w zakresie kultury i edukacji. Podjęto również rozmowy dot. współpracy gospodarczej w ramach Lubelskiego Klubu Biznesu.

Powiat Puławski współpracuje z Rejonem Criuleniu od 2013 r.Powrót
`