Aktualności

Konsultacje dot. Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami

Konsultacje dot. Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami
Data publikacji: 16 listopada 2016
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Puławskiego na lata 2017 – 2020. Wszelkie uwagi należy zgłaszać poprzez wypełnienie załączonej poniżej karty uwag i jej przesłanie na e-mail: inwestycje@pulawy.powiat.pl w terminie do 30.11.2016.

Karta zgłaszania:

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [545.00 KB]

zalacznik1 wersja z 07.11.2016 (po spotkaniu):

, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [60.06 KB]

Program_opieki_nadzabytkami_Puławy wersja z dnia 07.11.2016 (po spotkaniu) (1):

, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [2.64 MB]

Powrót
`