Aktualności

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na 2017 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na 2017 r.
Data publikacji: 18 listopada 2016
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż wnioski na 2017 rok o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/ogloszenie-w-sprawie-naboru-wnioskow-na-2017-r.html

Powrót
`