Aktualności

Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach

Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach
Data publikacji: 24 listopada 2016
Serdeczne gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią działalność oświatowo-wychowawczą znakomite osiągnięcia edukacyjne, a także kształtowanie charakterów młodego pokolenia. Z pozdrowieniami oraz życzeniami szerokich perspektyw rozwoju.
Powrót
`