Aktualności

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Data publikacji: 29 listopada 2016
W dniu 17 listopada 2016 r. w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Puławskim. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, dyrektorzy, kierownicy oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. M. Konopnickiej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgromadzonych gości powitał Witold Popiołek Starosta Puławski, który w imieniu Zarządu Powiatu Puławskiego podziękował pracownikom służb społecznych za ciężą pracę, trud oraz zaangażowanie którymi wykazują się podczas pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy. Starosta Puławski przekazał także życzenia od Danuty Smagi Przewodniczącej Rady Powiatu Puławskiego, a także od Włodzimierza Karpińskiego Posła na Sejm RP.

Następnie głos zabrał prof. Krzysztof Szulowski Poseł na Sejm RP, który złożył pracownikom pomocy społecznej serdeczne życzenia, wskazał prospołeczne kierunki polityki obecnego rządu RP oraz podziękował zebranym za pracę na rzecz drugiego człowieka i podnoszenie jakości usług pomocy społecznej.

W dowód uznania przedstawiciele dwudziestu jeden ośrodków i instytucji z terenu powiatu puławskiego zostało uhonorowanych przez Witolda Popiołka Starostę Puławskiego i Leszka Gorgola Członka Zarządu Powiatu Puławskiego Listami Gratulacyjnymi oraz kwiatami.

Imprezę uświetniły występy taneczne zespołu baletowego „ETIUDA” działającego przy POK Dom Chemika w Puławach oraz zespołu wokalno - instrumentalnego z Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach.

Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Uroczystość byłą wspaniałą okazją do spotkania i integracji służb pomocowych z terenu Powiatu Puławskiego.

 

 Tekst i zdj. PCPR w Puławach

 

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Powrót
`