Aktualności

Dzień Kariery Zawodowej

Dzień Kariery Zawodowej
Data publikacji: 03 grudnia 2016
Mając na uwadze pomoc młodzieży w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej Zespół Szkół Technicznych po raz pierwszy zorganizował 29 listopada 2016 r. w hali sportowej Dzień Kariery Zawodowej.

Uroczystego otwarcia dokonali: Starosta Puławski Witold Popiołek, który objął Patronatem Honorowym całe przedsięwzięcie, kierownik Wydziału Edukacji Małgorzata Noskowska, zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Henryk Soboń oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Henryk Głos. 

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie rodzicom i uczniom ZST oraz przybyłym gościom fert uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji rynku pracy, pracodawców, fundacji, banków. Tego dnia młodzież mogła uzyskaćpomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zdobyć informacje dotyczące dalszej nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rynku pracy, zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych, kredytów studenckich, metod poszukiwania pracy, badania predyspozycji zawodowych.

W programie imprezy, skierowanej do osób szukających swojego pomysłu na życie
i karierę zawodową, były liczne prezentacje, wykłady, spotkania, prelekcje.

W Dniu Kariery Zawodowej udział wzięły 22 podmioty:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna, Puławski Park Naukowo –Technologiczny, Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych MEZAP, Mostostal Puławy S.A., Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, In Temporis Polska, Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Puławach, Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach, Bank Pekao S.A, PKO Bank Polski S.A.

Swoją ofertę edukacyjną przedstawiły: Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Medyczne Studium Zawodowe w Puławach, Centrum Nauki i Biznesu ”Żak” w Puławach.

Dzień Kariery Zawodowej cieszył się dużym zainteresowaniem. Toprzykład zacieśniania relacji z lokalną społecznością i współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także sposób świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej przez młodzież.

 

 Tekst i zdj. ZST w Puławach

Dzień Kariery Zawodowej

Powrót
`