Aktualności

Informacja Zarządu Powiatu Puławskiego o realizacji programu naprawczego SP ZOZ w Puławach

Informacja Zarządu Powiatu Puławskiego o realizacji programu naprawczego SP ZOZ w Puławach
Data publikacji: 15 grudnia 2016
Dzisiaj odbyła się konferencja poświęcona pracy Zarządu Powiatu Puławskiego nad realizacją programu naprawczego SP ZOZ w Puławach. 2 grudnia minął rok od przyjęcia przez Radę Powiatu „Programu Naprawczego dla SP ZOZ w Puławach”. Dzięki wdrożeniu założeń programu udało się uchronić puławski SP ZOZ przed upadłością, utrzymać dotychczasowy zakres działalności, a nawet poszerzyć go o publiczną poradnię endokrynologiczną, odzyskać płynność finansową i zwiększyć poziom kontraktów w kilku kluczowych szpitalnych oddziałach.

Poziom zadłużenia SP ZOZ na koniec 2015 roku wynosił 6,4 mln zł. Na koniec października 2016 roku już tylko 1,4 mln zł. Dyrekcja przewiduje, że za cały rok przychody nieznacznie przewyższa koszty działalności, co dałoby wynik finansowy nawet na minimalnym plusie. Tymczasem zakładany w Planie Finansowym SP ZOZ zakładano stratę na poziomie 2,4 mln zł.

Program naprawczy obejmował m.in. zwolnienia grupowe. Plan zwolnień przewidywał odejścia lub zmianę miejsca pracy 140 osób. Na początku realizacji Programu Naprawczego SP ZOZ zatrudniał ok 960 osób plus ok. 200 osób na kontraktach. W procesie restrukturyzacji, który trwał od końca maja do końca września z pracy odeszło 119 osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że z większością osób (ponad 60%) podpisano porozumienia. W drugim półroczu sytuacja SP ZOZ poprawiła się na tyle, że można było zrezygnować ze zwolnienia kolejnych osób, ratując w ten sposób ponad 20 etatów. Spodziewany efekt finansowy restrukturyzacji zatrudnienia  to ok. 3,5 mln rocznie.

Program naprawczy zgodnie z przyjętym założeniem utrzymał dotychczasowy zakres świadczonych usług medycznych. Co więcej – poziom i zakres tych usług uległ wyraźnej poprawie.

Najważniejsze zmiany dla pacjentów to:

  • utworzenie Centrum Pediatrycznego, w którego skład weszły: Oddział Dziecięcy, Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci, Chirurgia Dziecięca,
  • utworzenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
  • utworzenie publicznej Poradni Endokrynologicznej, 
  • zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w POZ przez zatrudnienie nowych lekarzy w przychodniach nr 1, 2 i 3,
  • modernizacja Przychodni nr 4 przy ul. Kołłątaja i nr 2 przy ul. Skłodowskiej poprawiająca jakość świadczenia usług medycznych,
  • poprawa jakościTransportu Sanitarnego i Ratownictwa Medycznego.

Szpital w Puławach może pochwalić sięzmodernizowanym Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym z nowoczesnym stanowiskiem do resuscytacji noworodka. Efektem zmian jest wzrost liczby urodzeń na Oddziale,aco za tym idzie następuje też zwiększenie kontraktu.W okresie: styczeń – czerwiec 2016 zanotowano 283 porody, w okresie: lipiec – październik – 258 porodów. Inne zmodernizowane Oddziały to:Urologia i Onkologia Urologiczna oraz Neurologia z Pododdziałem Udarowym. Kontrakty dla tych oddziałów wzrosły odpowiednio o 16% oraz o 12,4%.

Doposażono też Blok Operacyjny, Oddział Noworodkowy oraz Oddział Wewnętrzny. W szpitalu puławskim trwają nadal prace modernizacyjno-remontowe i taka sytuacja ma być kontynuowana na kilku innych oddziałach (Neurologii, Zakaźny dla dorosłych). W planach jest też stworzenie nowych publicznych poradni: Sportowej dla młodzieży, Neurologicznej dla dzieci oraz Diabetologicznej.

 

Powrót
`