Aktualności

„Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”

 „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”
Data publikacji: 27 grudnia 2016
Projekt „Euroszansa dla Lubelszczyzny” zgłoszony przez Powiat Puławski do konkursu pn. „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”, zajął pierwsze miejsce w edycji krajowej i zgodnie z regulaminem został zgłoszony do etapu europejskiego. Do etapu europejskiego wpłynęło 57 wniosków z 31 krajów - z każdego kraju zgłoszone mogły być najwyżej dwie kandydatury. Konkurs organizowany był przez Komisję Europejską, a na etapie krajowym koordynowało go polskie Ministerstwo Rozwoju.

Celem konkursu było wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Powrót
`