Aktualności

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - "ALBRECHTÓWKA"

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - "ALBRECHTÓWKA"
Data publikacji: 02 stycznia 2017
Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem o przeznaczeniu hotelarskim z zapleczem gastronomicznym oraz obiektem gospodarczym stanowiąca własność Skarbu Państwa. Działka gruntu nr 755/9 o pow. 0,8151 ha (jednostka ewidencyjna Kazimierz Dolny - miasto, obręb 0003 Męćmierz Okale). Stan prawny przedmiotowej nieruchomości jest uregulowany i opisany w księdze wieczystej KW nr LU1P/00008523/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Powrót
`