Aktualności

Szkolenie na temat przygotowania wniosku o przyznanie pomocy

Szkolenie na temat przygotowania wniosku o przyznanie pomocy
Data publikacji: 24 stycznia 2017
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” organizuje w dniu 13 lutego br. szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o pomoc finansową na poprawę lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego. Jest ono adresowane do podmiotów z 11 gmin należących do LGD „Zielony Pierścień”.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (81 50 16 140) lub mailem:lgd@zielonypierscien.eu do 9 lutego br. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy i adres e-mail. Dla osób, które zgłoszą się w podanym wyżej czasie przygotowany zostanie pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej.  

Szkolenia są organizowane w związku z naborem wniosków, który rozpocznie się w drugiej połowie lutego 2017 r.

Powrót
`