Aktualności

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów
Data publikacji: 26 stycznia 2017
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) Część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem).

Firma PORR Polska Infrastructure we współpracy z konsorcjum firm: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów "Transprojekt Warszawa" oraz Mosty Gdańskie prowadzi prace projektowe, których efektem jest złożenie do wojewody lubelskiego wniosku o wydanie zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID) na początku września bieżącego roku. Decyzja ZRID  obejmie teren, na którym powstanie droga ekspresowa S17 od granicy województwa mazowieckiego do projektowanego węzła Skrudki, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: skrzyżowaniami z drogami istniejącymi, rowami drogowymi, skarpami, drogami gospodarczymi, zbiornikami retencyjnymi oraz innymi elementami mającymi na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania projektowanej drogi, jak i usprawnienie ruchu lokalnego.


Przedmiotowy odcinek projektowanej drogi ekspresowej S17 - od granicy województwa lubelskiego/mazowieckiego do węzła Skrudki - stanowi część inwestycji mającej na celu uzupełnienie już istniejącej trasy S17 pomiędzy trasą łączyć się będzie z już użytkowanymi odcinkami drogi ekspresowej S17.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowana i wybudowana zostanie droga ekspresowa długości 20,17 Km, posiadająca dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z możliwością przyszłej rozbudowy do trzech pasów ruchu. Powstaną trzy węzły drogowe: "Ryki Południe" oraz "Skrudki". Podróżujący projektowaną drogą będą mogli skorzystać z dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),zlokalizowanych w miejscowościach Niwa Babicka oraz Sarny. Mając na uwadze sprawne i efektywne działania związane z utrzymaniem dróg, w miejscowości Moszczanka zostanie zlokalizowany Obwód Utrzymania Drogi. Ponadto, w celu zapewnienia bezkolizyjnego przebiegu projektowanej trasy powstanie łącznie dwadzieścia sześć obiektów mostowych.

Wartość inwestycji to 494 967 599,97 zł netto.

Wykonanie projektowanego odcinka drogi ekspresowej S17 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz polepszy komfort podróżowania. Przyjęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych skróci czas podróży, ograniczy natężenia ruchu na istniejących drogach - a to przełoży się na zmniejszenie poziomu hałasu, zredukuje emisję spalin, a także wpłynie na zmniejszenie zużycia paliwa w przejeżdżających pojazdach. Najistotniejszą korzyścią płynącą z budowy projektowanej drogi ekspresowej S17 jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków, zarówno dla osób podróżujących, jak i dla mieszkańców okolicznych terenów. Usprawnienie transportu znacząco wpłynie na rozwój terenów przyległych. Stale rosnące natężenie krajowego ruchu ciężkiego, jak i ruchu tranzytowego przez Polskę w kierunku wschód-zachód wymusza ciągłą rozbudowę i modernizację sieci dróg w Polsce. Po realizacji planowanej rozbudowy trasy S17 zapewni ona szybki i bezpieczny przejazd pojazdów, oraz odciąży ulice miast poprawiających komfort życia i zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom. 

 

Zamawiający:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad, Oddział w Lublinie

Konsultant:

Konsorcjum firm:

  • INKO Consulting
  • MP Mosty

Wykonawca:

  • PORR Polska Infrastructure

Projektant:

Konsorcjum firm:

  • Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa
  • Mosty Gdańsk


Prezentacja:

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.40 MB]

Powrót
`