Aktualności

Mała Liga Szachowa - IV Turniej Szachowy

Mała Liga Szachowa - IV Turniej Szachowy
Data publikacji: 27 stycznia 2017
Mała Liga Szachowa MDK zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w Turnieju Szachowym, który odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 16:00.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat MDK (tel. 818864965).
Liczba uczestników turnieju jest ograniczona. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.


Turnieje do Małej Ligi są organizowane w odstępach miesięcznych, a kolejne terminy są ogłaszane sukcesywnie.

Nagrody zostaną wręczone najlepszym (liczyć się będzie suma zdobytych punktów), a także najbardziej wytrwałym uczestnikom na koniec cyklu.

Powrót
`