Aktualności

Komunikat dot. ptasiej grypy

Komunikat dot. ptasiej grypy
Data publikacji: 16 lutego 2017
Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach informujemy o ciążących obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz.2091) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących drób, kury, indyki, gęsi, kaczki.

Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o zgłaszanie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Na podstawie powyższej informacji można określić liczbę gospodarstw utrzymujących drób jak również przekazać właścicielom gospodarstw dane dotyczące zagrożeń jakie niesie wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków zarówno w ich gospodarstwie jak i gospodarstwach obejmujących obszar zapowietrzony i zagrożony  (w promieniu do 10 km) w przypadku prawdopodobnego wystąpienia ogniska choroby.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje również, że w przypadku nie stosowania się do powyższych zakazów i nakazów, nałożonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz.2091) grożą sankcje w postaci kar administracyjnych nakładanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Wskazany powyżej obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych w przypadku nie zgłoszenia drobiu cyt. "Kto, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na dana chorobę zakaźną powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności przeciętno wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r., które wynosiło 4047,21 zł. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej." (M. P. z 2017 r. poz. 183).

Informujemy również, że będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole spełnienia powyższego obowiązku przez rolników i w przypadku rażącego naruszenia prawa będą nakładane grzywny finansowe.

 
Powrót
`