Aktualności

Wyłożenie do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych obrębów: Łąki, Wąwolnica, Zarzeka, Zgórzyńskie

Wyłożenie do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych obrębów: Łąki, Wąwolnica, Zarzeka, Zgórzyńskie
Data publikacji: 28 lutego 2017
Starosta Puławski informuje o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali 105 do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków, następujących obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Wąwolnica: Łąki, Wąwolnica, Zarzeka i Zgórzyńskie. Wyłożenie nastąpi w okresie od dnia 02.03.2017r. do dnia 22.03.2017r. w godzinach od 8.00 do 15.00, w miejscu j.w.

Tekst ogłoszenia można przeczytać tutaj.

Powrót
`