Aktualności

Starosta Puławski przypomina

Starosta Puławski przypomina
Data publikacji: 16 marca 2017
Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego.

Starosta Puławski przypomina, że w dniu 31 marca 2017 r. upływa termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (nr konta: 80 1020 3219 0000 9002 0012 1020,  Bank PKO BP S.A. o/Puławy)oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego (nr konta:18 1020 3219 0000 9002 0012 0196, Bank PKO BP S.A. o/Puławy), ustalonej na 2017 rok.

Jednocześnie Starosta Puławski informuje, że użytkownikom wieczystym nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, którzy złożą wniosek oraz spełniają kryterium dochodowe (miesięczny dochód brutto na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona), przysługuje 50 % bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2017 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 roku wynosiło
4 047,21 zł brutto.

Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty dostępny jest w pok. 104 Starostwa Powiatowego w Puławach.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego pod nr tel.:81 886 – 11 – 52 (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) oraz 81 886 – 11 – 33 (Wydział Finansów i Budżetu).

Podstawa prawna: art. 71 i 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

 

Powrót
`