Aktualności

III nabór wniosków o organizację stażu

III nabór wniosków o organizację stażu
Data publikacji: 06 marca 2017
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w dniach 6-10 marca 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże organizowane będą dla osób młodych w wieku 18-29 lat spełniających warunki uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (III)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w 2017r. w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przewidywany okres stażu wynosi 6 miesięcy.

Wśród przedłożonych wniosków preferowane będą wnioski gwarantujące zatrudnienie po zakończonym stażu zgodnie z poniższymi warunkami:

  • w przypadku stosunku pracy zatrudnienie na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu,
  • w przypadku umowy cywilnoprawnej zawarcie umowy na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami organizacji stażu obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.


Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Powrót
`