Aktualności

Mała Liga Szachowa - VI Turniej Szachowy

Mała Liga Szachowa - VI Turniej Szachowy
Data publikacji: 07 marca 2017
Mała Liga Szachowa Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w VI Turnieju Szachowym, który odbędzie się 14 marca 2017 r. o godz. 16:00.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat MDK (tel. 81 886 49 65).
Liczba uczestników turnieju jest ograniczona. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.


Turnieje do Małej Ligi są organizowane w odstępach miesięcznych, a kolejne terminy są ogłaszane sukcesywnie. Nagrody zostaną wręczone najlepszym (liczyć się będzie suma zdobytych punktów), a także najbardziej wytrwałym uczestnikom na koniec cyklu.
Powrót
`