Aktualności

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe- przypomnienie o terminie naboru wniosków

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe- przypomnienie o terminie naboru wniosków
Data publikacji: 08 marca 2017
Zarząd Powiatu Puławskiego informuje, że zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XIV/114/2012 z 22 lutego 2012 r. Rady Powiatu w Puławach (Dz. Urz. Woj. Lub. z 9 marca 2012 r., poz. 1147), 31 marca 2017 r. upływa termin naboru wniosków w sprawie przyznania Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2016 r.

Dokumenty do pobrania:


  • Uchwała Nr XIV/114/2012 z 22 lutego 2012 r. Rady Powiatu w Puławach:

              , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [283.32 KB]

Zwracamy uwagę, że do składanego wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe np. kopie dyplomów, zdjęcia pucharów, medali, opublikowane tabele wyników.

Powrót
`