Aktualności

Konkurs plastyczny „KARTKA WIELKANOCNA”

Konkurs plastyczny „KARTKA WIELKANOCNA”
Data publikacji: 09 marca 2017
Wojewoda Lubelski ogłosił konkurs plastyczny na najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną. Konkurs adresowany jest do wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać jedną Kartkę Wielkanocną w formacie A4 (jednostronną), inspirowaną tradycjami i zwyczajami Świąt Wielkanocnych. Dopuszczalne techniki to: malowanie i rysowanie. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie, nie mogą one naruszać żadnych praw autorskich. Każda nadesłana kartka powinna: być podpisana imieniem i nazwiskiem jej autora z zaznaczeniem wieku dziecka oraz określać nazwę placówki opiekuńczo-wychowawczej/placówki wsparcia dziennego.
 
Prace należy dostarczyć w terminie do 22 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-214 Lublin, z dopiskiem na przesyłce: „Konkurs plastyczny” lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.
 
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, a nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu, którym jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 23 marca 2017 r. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.lublin.uw.gov.pl.
 
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez Organizatora. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac, Komisja wybierze po trzy kartki w następujących kategoriach wiekowych:
- I kategoria wiekowa – do 6 r. ż.;
- II kategoria wiekowa – od 7 r. ż. do 12 r. ż.;
- III kategoria wiekowa – powyżej 13 r. ż.
 
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Wojewodę Lubelskiego. Kartki laureatów, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, zostaną wydrukowane przez drukarnię, a następnie wykorzystane jako kartki świąteczne w ramach życzeń Wielkanocnych wysyłanych przez Wojewodę Lubelskiego, Wicewojewodę Lubelskiego i Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 
 
Po zakończonym konkursie odbędzie się: wystawa wszystkich nadesłanych prac w holu głównym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 oraz uroczysta gala
z wręczeniem nagród przez Wojewodę Lubelskiego.

Powrót
`