Aktualności

XIII Targi Pracy i Edukacji – relacja

XIII Targi Pracy i Edukacji – relacja
Data publikacji: 22 marca 2017
W pierwszy dzień wiosny w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych w godzinach 10:00 – 13:00 miały miejsce się XIII Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami przedsięwzięcia były: Powiat Puławski i Powiatowy Urząd Pracy w Puławach. Do przygotowania targów przyłączyli się również: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, Puławska Izba Gospodarcza, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Ochotniczy Hufiec Pracy, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości.

Głównym celem Targów Pracy i Edukacji jest pośrednictwo w zakresie kontaktów pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Natomiast prezentowana oferta edukacyjna ma pomóc młodzieży w podjęciu odpowiedzialnej decyzji odnośnie dalszej drogi edukacyjnej. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, przyniesie wymierne efekty. Wg przeprowadzonych badań ubiegłoroczne targi przyniosły 70% skuteczność w zakresie podjęcia pracy. Na tegorecznej edycji targów zaoferowano 112 ofert pracy na 491 miejsc pracy. Natomiast agencje pracy tymczasowej przygotowały 112 ofert na 490 miejsc pracy. Swoją ofertę zaprezentowało 19 placówek oświatowych,  10 instytucji edukacyjnych, szkoleniowych i organizacji pozarządowych, a także 8 instytucji rynku pracy.

Otwierając targi, Wicestarosta Puławski Michał Godliński, podkreślił ideę organizacji przedsiewzięcia oraz podziękował pracownikom Urzędu Pracy, wystawcom, pracodawcom i szkołom za włożony wkład w przygotowanie projektu. Wyraził także nadzieję, że realizowane zadanie przyniesie wymierne sfekty, zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla młozieży wybierającęj ściężkę dalszego kształcenia.

Powrót
`