Aktualności

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń
Data publikacji: 24 marca 2017
Komunikat w sprawie pomocy dostawczej dla producentów mleka i świń o wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

  • Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
  • Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
  • Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych,

Wnioski o udzielenie pomocy na te działania przyjmowane są od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. zaś wnioski o płatność do 14 lipca 2017 r.

Daty składania wniosków przedstawiają się następująco:

  • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. – w terminie od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
  • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
  • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.

 

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się na stronie: www.arr.gov.pl

Powrót
`