Aktualności

Uroczystość w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie

Uroczystość w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie
Data publikacji: 12 kwietnia 2017
W dniu 11 kwietnia 2017 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie działającym przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym odbyła się, z udziałem Starosty Puławskiego Witolda Popiołka i Członka Zarządu Powiatu Puławskiego Leszka Gorgola, uroczystość oddania do użytku nowego 20-osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakup samochodu przez nałęczowski WTZ, był możliwy dzięki uzyskanemu przez Powiat Puławski dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Łatwy dojazd” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Na dofinansowanie zakupu autobusu, którego koszt wyniósł 264, 3 tys. zł, Powiat Puławski przekazał środki finansowe w łącznej wysokości 168,1 tys. zł,   z czego 139,1 tys. zł stanowi dofinansowanie z PFRON i 29 tys. zł stanowią środki przekazane Powiatowi na ten cel przez gminy Nałęczów, Kurów i Wąwolnica. Pozostałe środki w wysokości 96,2 tys. zł to środki własne Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.    

Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku autobusu została połączona ze spotkaniem wielkanocnym uczestników i ich rodzin oraz pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli przedstawiciele Powiatu Puławskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gmin Nałęczów, Kurów i Wąwolnica oraz innych zaprzyjaźnionych i współpracujących z Warsztatem osób, podmiotów i organizacji.


     

Uroczystość w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie

Powrót
`