Aktualności

"Soboty z paszportem"

"Soboty z paszportem"
Data publikacji: 04 maja 2017
Lubelski Urząd Wojewódzki organizuje akcję "Soboty z paszportem" mającą na celu umożliwienie załatwienia spraw związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w dni wolne od pracy. Przedsięwzięcie dotyczy również terenowych punktów paszportowych, w tym oddziału zlokalizowanego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 (budynek Starostwa Powiatowego).

Dodatkowe dni pracy punktów paszportowych w soboty: 27 maja i 10 czerwca 2017 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa RM w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej w zamian za dni wolne w dniach 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia dodatkowymi ustawowo pracującymi sobotami są: 13 maja, 24 czerwca, 9 września 2017 r.

Powrót
`