Aktualności

„e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”

„e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”
Data publikacji: 05 maja 2017
W ostatnim tygodniu podpisano umowy na wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Powiat Lubelski, zaś partnerami pozostałe 19 powiatów Województwa Lubelskiego. Całkowita kwota projektu wynosi 187,5 mln złotych z czego 85% to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, zaś pozostałe 15% stanowić będą środki z budżetu Państwa oraz wkład własny partnerów.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego - łączny obszar objęty zamówieniem to ponad 24 tys. km2. Efekt finalny prac będzie można zobaczyć wiosną 2018 roku.  Każdy zainteresowany, przed ekranem swojego komputera będzie miał okazję zobaczyć „z lotu ptaka” swoją okolicę, ocenić zmiany jakie zaszły w przestrzeni powiatów województwa lubelskiego – nowe inwestycje, obiekty przemysłowe jak również zobaczyć swoją najbliższą okolicę, dom, podwórko czy też ciekawe zakątki naszego urokliwego regionu.

Ortofotomapa będzie jednym z wielu efektów realizacji przedsięwzięcia, które docelowo pozwoli na załatwienie wielu spraw w urzędzie bez konieczności wychodzenia z domu, dzięki czemu droga i formalności związane z obsługą mieszkańców w zakresie geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci.

Powrót
`