Aktualności

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych.

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych.
Data publikacji: 12 maja 2017
Zgodnie z Art. 261 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są zobowiązane dostarczania informacji, na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych. W związku z tym Spółka opracowała Informator Bezpieczeństwo w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A., który przedstawiamy poniżej.

Powrót
`