Aktualności

Projekt "Wspólnie na Lubelszczyźnie"

Projekt "Wspólnie na Lubelszczyźnie"
Data publikacji: 26 maja 2017
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Wspólnie na Lubelszczyźnie". Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Poniżej przedstawiamy szczegóły projektu.

Grupę docelową stanowią organizację obywatelskie/pozarządowe z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich województwa lubelskiego. Osoby zarządzające organizacją, odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy, promocje, księgowość, wolontariusze i inne osoby istotne w organizacji z punktu widzenia ważnych jej aspektów działania.
Projekt skierowany jest do organizacji zarówno nowo powstałych, młodych jak i organizacji doświadczonych, ale zgłaszających potrzebę rozwoju.
Organizację, które nie korzystały jeszcze z podobnego wsparcia lub korzystały w niewielkim stopniu z podobnego wsparcia oferowanego przez nasze Stowarzyszenie.
Minimalny wiek udziału w projekcie to 16 rok życia.
Jedna osoba/jedna organizacja może brać udział w kilku działaniach projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane  działania służące zwiększeniu wiedzy i umiejętności osób działających w ramach organizacji, działania służące rozwojowi zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między
organizacjami oraz działania służące sieciowaniu organizacji obywatelskich z terenów województwa lubelskiego. Zapewniamy dostęp do warsztatów, coachingu, doradztwa, superwizji, spotkań sieciujących oraz biblioteki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Projekt ma być zrealizowany do końca 2017 roku. Szczegóły trwania poszczególnych warsztatów wyszczególnione zostały w regulaminie. 


Specjalista do spraw rekrutacji
Daria Makochoń-Gziut
tel: 733 497 555

Koordynator Projektu

Agnieszka Przewor

tel: 502 598 129

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [904.50 KB]

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY LIDERA

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [912.00 KB]

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Organizacji obywatelskiej/pozarządowej

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [920.50 KB]

REGULAMIN PROJEKTU „Wspólnie na Lubelszczyźnie”

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [936.00 KB]

Powrót
`