Aktualności

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Data publikacji: 20 czerwca 2017
Powiat Puławski otrzymał środki na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Program będzie prowadzony w siedzibie Centrum w Puławach, Al. Królewska 3 w okresie od sierpnia do grudnia 2017 r. W okresie od maja 2017 r. do 01 sierpnia 2017 r. będzie prowadzony nabór uczestników.

Nabór będzie realizowany głównie metodami warsztatowymi w grupie liczącej 14 osób w okresie od sierpnia do grudnia 2017r. Obejmuje trzy sesje indywidualne i trzynaście sesji grupowych po cztery godziny dydaktyczne każda, w związku z czym będzie trwał przez okres ok. 4 miesiące. Zostanie zakończony oceną uczestnictwa w grupie każdego uczestnika.

 Warunkiem przeprowadzenia programu jest zorganizowanie grupy 14 osób.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne kierowane są w szczególności do:

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

- osób, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Celem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest spowodowanie zmian zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększą zdolność do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Udział w programie jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia osób do udziału w programie prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Centrum al. Królewska 3 pokój nr 8 lub telefoniczny nr tel. 81 888 5305/06. 

 Zapraszamy!

Powrót
`