Aktualności

Ogłoszenie Starosty Puławskiego

Ogłoszenie Starosty Puławskiego
Data publikacji: 28 czerwca 2017
Ogłoszenie Starosty Puławskiego o II przetargach ustnych nieograniczonych na najem 10 miejsc postojowych oznaczonych numerami od 1 do 6 i od 8 do 11, położonych na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 766/58 o pow. 0,1072 ha, poł. w Puławach (ul. Norwida) wraz z załącznikiem stanowiącym mapę poglądową.

Powrót
`