Aktualności

Ruszają prace nad opracowaniem Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025.

Ruszają prace nad opracowaniem Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025.
Data publikacji: 21 lipca 2017
W związku z tym zapraszamy na spotkania, które odbędą się w dniach:

19 lipca 2017r. o godz. 16.00 w sali nr 2 lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – spotkanie dotyczyć będzie obszaru Gminy Lublin i skierowane jest do osób i organizacji z terenu Gminy Lublin;

20 lipca 2017r. o godz. 10.00 oraz o godz. 12.00 w sali nr 2 lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – spotkanie dla pozostałych gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas spotkań zbierane będą opinie, propozycje i oczekiwania mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* oraz przedstawicieli organizacji społecznych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zrównoważonej mobilności, odnośnie systemu transportowego i zarządzania mobilnością. Ich celem jest określenie kierunków dalszych prac, niezbędnych do przygotowania projektu Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wszystkie wnioski i uwagi przyjmowane będą do 10 sierpnia 2017r. na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Plan Mobilności LOF”.

Wszystkie zebrane informacje zostaną przeanalizowane i wykorzystane do opracowania projektu Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego**, który poddany zostanie konsultacjom społecznym jesienią 2017 roku.

* Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF) tworzy 16 gmin: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. Obszar ten charakteryzuje się silnymi powiązaniami wewnętrznymi opartymi na dużym mieście jaki jest Lublin: mieszkańcy gmin ościennych dla Miasta Lublin na co dzień dojeżdżają do pracy w Lublinie, uczą się w nim, studiują, chodzą do teatru. Cały obszar LOF ma wspólny potencjał i bariery rozwojowe, niezależne od granic administracyjnych. Planowanie aktywności mobilnej w ramach całego obszaru LOF, ponad granicami administracyjnymi, pozwala osiągnąć lepsze efekty.

** Plan Mobilności LOF to dokument strategiczny dla polityki transportowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jego celem jest wypracowanie sposobów zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich oraz zadbanie o to, by poruszanie się i transport były bezpieczne, wygodne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w obrębie dojazdu do Lublina, przejazd przez Lublin, jak i przemieszczanie się w jego granicach i do gmin ościennych. Główny nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. W dokumencie znajdą się również: ocena stanu istniejącego systemu transportowego, analiza uwarunkowań związanych z systemem transportowym i mobilnością, kierunki rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością, cele i plan działań do 2025 roku oraz system wdrażania i monitorowania.

Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)- ankieta

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Niezgoda, tel.: 81 466 23 10, arkadiusz.niezgoda@lublin.eu

Plan Zrównoważonej Mobilności.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.77 MB]

Źródło:

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/konsultacje-spoleczne/konsultacje-trwajace/ruszaja-prace-nad-opracowaniem-planu-mobilnosci-lubelskiego-obszaru-funkcjonalnego-lof-na-lata-2017-2025-,18,692,1.html

Powrót
`