Aktualności

„Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu e-Geodezja”

„Informacja  o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu e-Geodezja”
Data publikacji: 24 lipca 2017
W dniu 18 lipca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

Swoje podpisy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie złożyli przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego – pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Lubelskiego – pełniącego rolę lidera w imieniu wszystkich powiatów województwa w ramach projektu. Kwota jaka widnieje na podpisanej umowie to 187 500 000 zł,z czego 85 % to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, zaś pozostałe 15 % stanowią środki budżetu Państwa oraz wkład własny partnerów.Środki te będą wykorzystane m.in. na wykonanie cyfrowej ortofotomapy, dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). W dniu 12 lipca br. ogłoszone zostało postępowanie na pierwszy etap zadania pn. „Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Efektem realizacji projektu będzie „ucyfrowienie” niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego.

Kwota jaka przypada dla Powiatu Puławskiego to 9 394 448 zł. Środki te zostaną wykorzystane na przeprowadzenie modernizacji części gminy: Janowiec, Kurów, Kazimierz Dolny – obszar wiejski
(I etap), Puławy i Nałęczów – obszar wiejski (II etap) oraz w ostatnim etapie - gmina Żyrzyn. Ponadto zostaną wdrożone e-usługi usprawniające prace urzędu.

 

Powrót
`