Aktualności

Ogłoszenia Zarządu Powiatu Puławskiego

Ogłoszenia Zarządu Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 10 sierpnia 2017
Ogłoszenia Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym tzw. "Rządcówki", stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, oznaczonej nr 124/9 o pow. 0,3300 ha, położonej w obrębie Kębło, gmina Wąwolnica, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.

Powrót
`