Aktualności

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Data publikacji: 07 września 2017
Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Puławskiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie do 10 października 2017 r. O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym w II półroczu 2017 roku (semestr zimowy).

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5) lub na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl (zakładka "Aktywny Samorząd").

 

Powrót
`