Aktualności

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”
Data publikacji: 18 września 2017
Powiat Puławski rozpoczął realizację projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Głównym jego celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego 550 uczniów z powiatu puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szkołach zawodowych powiatu puławskiego do 30.09.2019r. W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia dla szkół zawodowych, organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz kursów dających dodatkowe uprawnienia, praktyki i staże dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
 
Rekrutację na poszczególne zajęcia dla uczniów prowadzą poszczególne szkoły. Regulaminy rekrutacji dostępne są w ich siedzibach i na stronach internetowych. Aktualnie rekrutacja prowadzona jest w Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach, Zespole Szkół Technicznych w Puławach, Zespole Szkół Nr 1 w Puławach, Zespole Szkół Nr 2 w Puławach. Pierwszy etap rekrutacji prowadzony jest do 6 października 2017r. Poniżej dostępne są regulaminy rekrutacji dla  poszczególnych szkół/placówek.
 
  • Regulamin rekrutacji w Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.09 MB]

 

  • Regulamin rekrutacji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1004.21 KB]

 

  •  Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Technicznych w Puławach

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [838.48 KB]

 

 

 

Powrót
`