Aktualności

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 29 września 2017
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/9 o pow. 0,3300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym tzw. „Rządcówki”, położonej na terenie Gminy Wąwolnica, obręb Kębło, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Powrót
`