Aktualności

XVII Dzień Papieski

XVII Dzień Papieski
Data publikacji: 03 października 2017
W dniach od 6 do 27 października Stowarzyszenie „Rodzina” organizuje obchody XVII Dnia Papieskiego w Puławach pod hasłem – Idźmy naprzód z nadzieją". Projekt jest współfinansowany przez Powiat Puławski w ramach wsparcia zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego.

Przed nami kolejne obchody Dnia Papieskiego. W tym roku odwołujemy się do cytatu z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia) – dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 roku. 

Św. Jan Paweł II w omawianym zakończeniu wyraźnie odwołuje się do nadziei:

Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami (…) a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją, która „zawieść nie może” (Rz 5, 5).”

Dzisiaj, po 16 latach, te słowa nie straciły nic ze swej aktualności. Wydaje się nawet, że stają się aktualnym przynagleniem. Radujmy się z prawdziwej chrześcijańskiej nadziei na zmartwychwstanie oraz z faktu, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi.

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursach, warsztatach, koncertach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach Dnia Papieskiego w Puławach:

  • warsztaty dziennikarskie
  • warsztaty literackie
  • konkurs plastyczny
  • konkurs recytatorski
  • konkurs pieśni religijnej
  • konkurs wiedzy

W Puławach XVII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją” potrwają od 6 do 27 października i zakończą się spotkaniem z ks. abp Mieczysławem Mokrzyckim, Metropolitą Lwowskim, sekretarzem dwóch papieży św. Jana Pawła II i Benedykta XVI: 27 X 2017 w Parafii Matki Bożej Różańcowej (Garnizon)

  • godz. 17.30 Różaniec
  • godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem Ks. abp Mieczysława Mokrzyckiego, poświęcenie ołtarza św. Jana Pawła II i wniesienie relikwii, po Mszy św. wieczór autorski z Ks. Abp Mieczysławem, oraz możliwość nabycia książek „ Najbardziej lubił Wtorki”, „Sekretarz Dwóch Papieży”, „Miejsce Dla Każdego”.

Stowarzyszenie „Rodzina”

Powrót
`