Aktualności

Tadeusz Dworski - Zasłużony dla Powiatu Puławskiego!

Tadeusz Dworski - Zasłużony dla Powiatu Puławskiego!
Data publikacji: 11 października 2017
Tadeusz Dworski, prezes "SPOŁEM" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "POMOC" w Puławach, został uhonorowany przez Zarząd Powiatu Puławskiego Odznaką Honorową „Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego". Odznaczenie wręczył Wicestarosta Puławski Michał Godliński podczas Jubileuszu 110-lecia Spółdzielni. Serdecznie gratulujemy!

Tadeusz Dworski jest związany z ruchem spółdzielczym od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Aktywnie pracował w organach samorządowych spółdzielczości społemowskiej. W roku 1991 był w grupie 21 osób, które w związku z likwidacją ówczesnego Centralnego Związku Spożywców „Społem”  - w obronie przed zawłaszczeniem spółdzielczego majątku – w miejsce byłego ośrodka doskonalenia kadr, założyła Spółdzielnię Oświatową „Społem” w Konstancinie-Jeziornej, a w latach 1992-1999 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej Spółdzielni. Dzięki Jego działaniom udało się utrzymać i zabezpieczyć stałe miejsca pracy dla ponad 15 osób oraz bazę szkoleniową dla dużej rzeszy społemowskich pracowników i działaczy spółdzielczych z całej polski. W latach 2003-2011 (przez dwie kadencje) pracował aktywnie jako członek Rady Nadzorczej „Społem” Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców w Warszawie. W tym okresie działał aktywnie na rzecz podniesienia jakości usług oraz konkurencyjności sklepów z szyldem „Społem” na handlowym rynku w Polsce, poprawiając wizerunek handlu społemowskiego w oczach klientów. Efekt podejmowanych działań widać coraz bardziej na co dzień w wielu miastach naszego kraju, jak również w samym mieście Puławy. Był delegatem na kilka Zjazdów Delegatów KZRSS „Społem” oraz delegatem na Kongres Spółdzielczości Polskiej w 2004 r. Za swoją działalność w radach nadzorczych nie pobierał żadnego wynagrodzenia. W ostatnim okresie intensywnie działał na rzecz wprowadzenia nowego programu lojalnościowego w Spółdzielni (jako jedna z pierwszych Spółdzielni „Społem”  w kraju). Na ostatnim zjeździe KZRSS otrzymał dla kierowanej przez Siebie Spółdzielni statuetkę za podjęcie działań kreujących nowoczesny wizerunek Spółdzielni „Społem”. W swoim mieście Puławy chętnie włącza się we wszelkiego rodzaju akcje o charakterze społecznym, udzielając wsparcia rzeczowego i finansowego. Od kilku lat udziela wsparcia rzeczowego (w postaci pomocy w dostawie wszelkiego rodzaju ryb i pieczywa) przy organizacji tradycyjnych już w naszym mieście Wigilii Miejskich dla wszystkich mieszkańców miasta, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomocy finansowej dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kaznowie (na budowę placu zabaw). Podkreślić należy również, że dzięki Jego działaniom Spółdzielnia została bezpiecznie przeprowadzona przez trudny okres transformacji ustrojowej.

Powrót
`