Aktualności

IX nabór wniosków o organizację stażu

IX nabór wniosków o organizację stażu
Data publikacji: 24 października 2017
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 6-17 listopada 2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Staże organizowane będą dla osób młodych w wieku 18-29 lat spełniających warunki uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (III)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w 2017r. w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przewidywany okres stażu wynosi 6 miesięcy.
 
Powrót
`