Aktualności

Konferencja „Rozwiązać konflikt - zatrzymać przemoc”

Konferencja „Rozwiązać konflikt - zatrzymać przemoc”
Data publikacji: 25 października 2017
19 października 2017 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Puławach zorganizowało konferencję pt. „Rozwiązać konflikt - zatrzymać przemoc”. Konferencję objął Honorowym patronatem Starosta Puławski Witold Popiołek.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie puławskim na lata 2016-2022”. Głównym celem tego programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania gości dokonał Witold Popiołek Starosta Puławski.

W czasie konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu  nt. „Jeszcze konflikt czy już przemoc”, który wygłosił Luis Alarcon Arias - psycholog, współzałożycieli prezes Stowarzyszenia „Niebieska Linia”.

Kolejny wykład „Jak rozróżnić konflikt od przemocy – aspekty prawne. Przemoc
w świetle obowiązujących przepisów prawa” zaprezentowała Aneta Mikołajczyk, prawniczka pracująca w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, która także współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Niebieska Linia” oraz Stowarzyszeniem Lambda. 

Następnie odbył się panel dyskusyjny – „Konflikt a przemoc – jak w praktyce rozróżnić konflikt od przemocy”, w którym udział wzięli wymienieni niżej przedstawiciele instytucji z terenu powiatu puławskiego zajmujący się problem przemocy tj.: 

  • Danuta Wolska – Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Puławach,
  • Magdalena Chołody - kurator zawodowy III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Puławach,
  • Marzanna Pakuła – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
    Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Janowcu, Kierownik OPS w Janowcu,
  • Hanna Kotowicz – starszy specjalista pracy socjalnej GOPS w Puławach, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Puławy
  • Ewa Rejn-Kozak – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

            W konferencji wzięło udział ponad 100 osób: przedstawicieli sądu, prokuratury, policji, ośrodków pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu powiatu puławskiego, pracownicy jednostek organizacyjnych powiatowych i gminnych oraz przedstawiciele szkolnictwa i służby zdrowia działających na terenie powiatu puławskiego.

Tematyka konferencji dotyczyła rozróżniania konfliktu od przemocy, co często jest dużym dylematem specjalistów w prawidłowym diagnozowaniu zjawiska przemocy. Praca
z osobami będącymi w ostrym konflikcie, w tym w sytuacji rozwodu jest bardzo trudna. Sytuacja konfliktowa jest zawsze dużym czynnikiem ryzyka krzywdzenia dziecka oraz zagrożenia jego dobra.      Podjęcie tego tematu i zorganizowanie konferencji szkoleniowej poszerzyło wiedzę oraz umiejętności rozróżniania konfliktu od przemocy, co ułatwi pracę specjalistom.  Konferencja była też okazją do integracji służb, aby skuteczniej działać w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Powrót
`