Aktualności

10 listopada 2017 wolny od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach

10 listopada 2017 wolny od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach
Data publikacji: 02 listopada 2017
Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników PUP w Puławach w 2017 roku, informujemy, że dzień 10 listopada 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PUP w Puławach, w zamian za 11 listopada 2017 r. - dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela (zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy Dz. U. z 2016, poz. 1666 z późn. zm).
Powrót
`