Aktualności

Artyści i animatorzy Ziemi Puławskiej z nagrodami Starosty!

Artyści i animatorzy Ziemi Puławskiej z nagrodami Starosty!
Data publikacji: 27 listopada 2017
Prezentacje, nagrody, występy - tak upłynęła 17. edycja Powiatowego Dnia Kultury. W piątkowe popołudnie uroczystą galę kultury otworzył Starosta Witold Popiołek, który złożył serdeczne gratulacje i podziękowania laureatom Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury. Tym razem samorząd powiatowy nagrodził 25 osób oraz 8 organizacji.

Powiatowy Dzień Kultury został ustanowiony w 2000 roku przez Radę Powiatu Puławskiego dla podkreślenia istotnej roli kultury oraz znaczenia wartości dorobku artystycznego mieszkańców Powiatu Puławskiego.

Wydarzenie uświetniła obecność  wielu znamienitych gości, przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych i społecznych, a przede wszystkim artystów, organizatorów oraz działaczy kultury i sztuki.

Gala została wzbogacona ciekawymi występami artystów z Młodzieżowego Domu Kultury: Jakuba Droba – śpiew, Andrzeja Pytlaka – skrzypce, Mariusza Oleśkiewicza – instrumenty klawiszowe. Niezwykłe umiejętności zaprezentował Bartłomiej Lipski – uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach. Bartek jest laureatem konkursów oraz festiwali krajowych i międzynarodowych. „ZACZAROWANA KARUZELA Z PIOSENKAMI” to tytuł recitalu, który na zwieńczenie  uroczystości wykonała Jaga Wrońska. Jaga Wrońska to piosenkarka, kompozytorka, poetka, gwiazda krakowskiego kabaretu „Loch Camelot” - nazywana „polską Edith Piaff”. Artystkę cechuje niezwykła siła i elektryzujący głos. Za swoją twórczość została uhonorowana wieloma nagrodami. Artystka występuje na scenach krajowych i zagranicznych. „Srebrny jest Paryż”, „Ta miłość dopadła nas w górach”, Paryski sen, „Na wyspie Kraków”, „Karuzela z Madonnami” - to tylko niektóre z utworów jakie goście usłyszeli na  recitalu. Podczas występu piosenkarce towarzyszyli: Kazimierz Madej – prowadzenie, Jarosław Hanik – piano, Wiesław Dziedziński – akordeon.

Laureaci Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury:

 • Barbara Miluska
  Pani Barbara Miluska udziela się społecznie w Muzeum Oświatowym w Puławach. Zajmuje się także redakcją wydawnictw. Jej najnowsza publikacja to biografia Mikołaja Spóza, która odniosła duży sukces na puławskim rynku wydawniczym.
 • Antoni Sułek
  Pan Antoni Sułek to profesor nauk socjologicznych, redaktor „Kultury i społeczeństwa”, członek zespołu doradców socjologicznych obywatelskiego klubu parlamentarnego. Od kilku lat bada historię lokalną Kurowa. Był inicjatorem wniosków do instytutu Jad Waszem w Jerozolimie w zakresie nadania tytułów i medali „Sprawiedliwy wśród narodów świata” dla mieszkańców gminy Kurów. Jest autorem artykułów i publikacji o historii Kurowa.
 • Edward Piwowarek
  Pan Edward Piwowarek to znany regionalista, autor sześciu prac poświęconych rodzinnej miejscowości Bochotnicy, autor tomików wierszy. W ubiegłym roku podczas uroczystości 700-lecia Bochotnicy Pan Edward został uhonorowany Dyplomem „Zasłużony dla Gminy Kazimierz Dolny”.
 • Teresa Sadurska
  Pani Teresa Sadurska jest sekretarzem Końskowolskiego Towarzystwa Społeczno-Regionalnego. Bierze aktywny udział w organizacji uroczystości regionalnych oraz działalności wydawniczej. Ponadto kolekcjonuje stare zdjęcia i eksponaty z przeznaczeniem ich prezentacji w izbie regionalnej.
 • Wiesława Dybała
  Pani Wiesława Dybała jest regionalistką, współzałożycielką Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy. Działa w Wojewódzkiej Radzie Towarzystw Regionalnych. Promuje Wąwolnicę w prasie i telewizji. Dzięki staraniom Pani Wiesławy w tym roku został wydany album poświęcony historii Wąwolnicy.
 • Zbigniew Stępień
  Pan Zbigniew Stępień to wieloletni działacz ruchu regionalnego, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Pan Zbigniew upowszechnia kulturę, organizuje logistycznie wystawy i prelekcje kulturalne, uczestniczy w redagowaniu pism lokalnych.
 • Jacek Kośmiński
  Pan Jacek Kośmiński to uznany artysta malarz. W swojej twórczości kultywuje najlepsze tradycje polskiego malarstwa. Pokazuje piękno Ziemi Puławskiej, a szczególnie Kazimierza Dolnego. Współpracuje z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki. Prowadzi galerię autorską oraz aktywnie uczestniczy w plenerach, wystawach i konkursach promując w ten sposób Powiat Puławski. Jest członkiem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.
 • Aleksandra Lewtak-Borowiec
  Pani Aleksandra Lewtak-Borowiec to malarka, inicjatorka powstania grupy twórczej Pasja. Jest członkiem Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej. W swojej twórczości przedstawia rodzinne strony - czyli Ziemię Puławską. Miała liczne wernisaże i wystawy, ostatni w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli.
 • Lucyna Kowalik
  Pani Lucyna Kowalik jest malarką i poetką. Na swoim koncie ma 30 wystaw indywidualnych i 18 zbiorowych oraz dwa tomiki poezji. Pani Lucyna prowadzi zajęcia z młodzieżą inspirując do tworzenia i udziału w sztuce.
 • Anna Butryn
  Pani Anna Butryn Jest Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków, maluje akwarele oraz obrazy olejne, uczestniczy w wystawach. Jest działaczem stowarzyszenia „Mam Pasję”.
 • Teresa Orłowska
  Pani Teresa Orłowska jest kronikarzem wydarzeń, instruktorem, dokumentalistą i fotografem w redakcji „Echa Końskowoli. Otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 • Marzena Romańczuk
  Pani Marzena Romańczuk to poetka, redaktor Kwartalnika Literacko Artystycznego „Metafora”. Promuje dokonania artystów i twórców z Lubelszczyzny. Współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury i Biblioteką Powiatową. Wydała sześć tomików poezji, publikuje teksty i recenzje literackie.
 • Stanisława Ziemnicka
  Pani Stanisława Ziemnicka jest Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Puławach. Jako osoba zarządzająca szkołą organizuje i inspiruje wiele koncertów i przedsięwzięć muzycznych. Jej uczniowie osiągają znaczące sukcesy w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.
 • Sławomir Łowczak
  Pan Sławomir Łowczak jest dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Markuszowie. Z jego inicjatywy powstało Markuszowskie Towarzystwo Regionalne. Pan Sławomir jest autorem publikacji o tematyce historycznej, inicjatorem żywych lekcji historii i spotkań z tradycją, aktywnie uczestniczy we wspólnych projektach związanych z zachowaniem lokalnego dziedzictwa, dokumentuje i popularyzuje historię amatorskich teatrów wiejskich.
 • Katarzyna Adamowska-Kane
  Pani Katarzyna Adamowska-Kane jest pracownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach. Jest współautorką sześciu książek regionalnych. Jako instruktor wykazuje się szczególnymi inicjatywami w zakresie promocji czytelnictwa. Prowadzi Powiatowy Klub Książki.
 • Mariola Błazik
  Pani Mariola Błazik to nauczyciel i instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach. Zajmuje się między innymi dziecięcymi zespołami teatralnymi. Prowadzona przez Panią Mariolę grupa teatralna Skrzat jest laureatem Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowiska Teatralnych. Pani Mariola zdobyła tytuł Najlepszego Instruktora na Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta Puławy.
 • Hubert Domański
  Pan Hubert Domański jest nauczycielem i instruktorem w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach. Pan Hubert prowadzi teatry młodzieżowe, jest reżyserem spektakli, angażuje się w organizację Narodowego Czytania. Grupy Pana Huberta Domańskiego zdobywają nagrody na konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.
 • Anna Filipiak
  Pani Anna Filipiak jest instruktorem w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Założyła Dziecięcy Teatrzyk, jest pomysłodawczynią i realizatorką warsztatów „Teatralne Lato”. Pisze poezje i teksty piosenek. Na swoim koncie ma trzy tomiki poezji, publikacje w książkach i antologiach poezji oraz autorskie recitale poezji śpiewanej.
 • Maria Jolanta Ochal
  Pani Maria Jolanta Ochal to były pracownik Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Jest dobrym duchem Letnich Warsztatów Bluesowych, Puławskiego Festiwalu Bluesowego i przeglądu Zespołów Bluesowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt zorganizowania przez Panią Marię Młodzieżowej Akademii Filmowej.
 • Małgorzata Urban
  Pani Małgorzata Urban jest prezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym. W swoim gospodarstwie agroturystycznym utworzyła Eko Muzeum, które uzyskało tytuł zagrody edukacyjnej. Pani Małgorzata kultywuje tradycje palmiarstwa i tkactwa w placówkach oświatowych na terenie powiatu.
 • Anna Wałach
  Pani Anna Wałach prowadzi zespół śpiewaczy w Zagrodach w Gminie Żyrzyn. Pisze własne teksty do ludowych melodii, jest społecznikiem. Dzieli się swoim talentem, integruje kulturalnie swoją miejscowość oraz gminę, a prowadzony przez nią zespół reprezentuje tradycje i kulturę regionu.
 • Lucyna Chudy
  Pani Lucyna Chudy jest animatorem kultury, od 1964 r. prowadzi Zespół Śpiewaczy Broniczanki, a od 1998 r. Zespół Śpiewaczy w Bochotnicy. Jest kolekcjonerką tekstów pieśni ludowych. Jest także autorką scenariuszy widowisk ludowych.
 • Agnieszka Capała
  Pani Agnieszka Capała wykonuje rękodzieło artystyczne, tworzy z papieru, bibuły i wikliny. Aktywnie włącza się w organizację lokalnych festynów i wydarzeń kulturalnych. Swoje umiejętności przekazuje innym na warsztatach artystycznych.
 • Stanisława Jankowska
  Pani Stanisława Jankowska to członkini Zespołu Śpiewaczego „Śniadowianki”, należy również do chóru „Jubilat”, śpiewa w grupie i jest także solistką. Pani Stanisława kultywuje lokalne tradycje ludowe.
 • Danuta Rękawek
  Pani Danuta Rękawek to członkini zespołu „Kaolinki” - reprezentującego Powiat Puławski na tegorocznych Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu. Pani Danuta przygotowuje wieńce dożynkowe, palmy wielkanocne, pielęgnuje i przekazuje tradycje kultury ludowej.
 • Zespół Teatralno-Muzyczny „Aplauz”
  Grupa „Aplauz” powstała w 2009 r. przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu. Jest laureatem wojewódzkich i ogólnopolskich festiwali. Zespół aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz Puławskiego Hospicjum oraz dla osób samotnych. Reprezentuje gminę na Dożynkach Powiatowych. Brał także udział w Nocy Muzeum zorganizowanej przez Muzeum Lotnictwa w Dęblinie.
 • Zespół „Cyganeria”
  Zespół działa przy Towarzystwie Przyjaciół Góry Puławskiej. Zespół występuje z repertuarem muzyki romskiej. Za pracę na polu artystycznym Zespół w 2014 r. otrzymał Certyfikat Produktu Lokalnego. W tym roku grupa zdobyła I miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie Europy Wschodniej w tańcu orientalnym.
 • Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku to organizacja, która ma szczególny wkład w zakresie upowszechniania kultury wśród seniorów. Członkowie towarzystwa zrealizowali wiele ciekawych projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym roku przypadł Jubileusz 25-lecia aktywnej działalności stowarzyszenia.
 • Międzygminny Chór „Pokolenie”
  Chór „Pokolenie” zrzesza dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu pięciu gmin Powiatu Puławskiego. Członkowie udzielają się społecznie w zakresie kultury promując tradycje powiatu puławskiego.
 • Zespół Teatralno-Obrzędowy „Kalina”
  Zespół funkcjonuje przy Gminnym Domu Kultury w Markuszowie i Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych Gminy Markuszów. Powstał na początku lat 60-tych ubiegłego wieku. Prezentuje tradycyjną kulturę i obrzędy związane z puławskim Powiślem. W swoim dorobku ma szereg widowisk, które były prezentowane na spotkaniach teatrów wiejskich, a także na scenach regionu. Dokonania teatru były prezentowane w ogólnopolskich mediach.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach
  Członkowie koła kultywują lokalne tradycje śpiewacze i kulinarne. Ich osiągnięcia potwierdzają certyfikaty nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Perła Roku 2017 na Wojewódzkim Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo.
 • Koło Gospodyń Wiejskich Bronisławka
  Koło Gospodyń Wiejskich Bronisławka zostało utworzone w 1961 r. Członkowie Koła pielęgnują tradycje kultury ludowej, uczestniczą w Dożynkach Powiatowych, dbają o miejsca pamięci narodowej. W ubiegłym roku koło reprezentowało Powiat Puławski na Dożynkach Wojewódzkich.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Czołnowianki”
  Zespół powstał w 1961 r., zrzesza 12 kobiet. Grupa wykonuje pieśni ludowe, religijne i patriotyczne. Panie uczestniczą w Dożynkach Powiatowych, kultywują charakterystyczne dla regionu tradycje ludowe.

Artyści i animatorzy Ziemi Puławskiej z nagrodami Starosty

Powrót
`