Aktualności

Dzień Kariery Zawodowej

Dzień Kariery Zawodowej
Data publikacji: 13 grudnia 2017
Chcąc pomóc młodzieży w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Lubelską Wojewódzką Komendą OHP, 8 grudnia 2017 r. po raz kolejny zorganizował Dzień Kariery Zawodowej pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego i Prezydenta Miasta Puławy.

Droga zawodowa to ważna kwestia w życiu każdego człowieka - dzięki niej jesteśmy w stanie kreować naszą przyszłość. Kariera zawodowa może zostać zaplanowana i warto to zrobić. Świadomość tego, że wiemy do czego dążymy, zwiększa motywację w osiąganiu celu i przybliża nas do sukcesu.

Uroczystego otwarcia dokonali: starszy wizytator Wydziału Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego pani Renata Olszewska,wiceprezydent Miasta Puławy pani Ewa Wójcik, kierownik Wydziału Edukacji pani Małgorzata Noskowska, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki pan Andrzej Wenerski, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lublinie pan Tomasz Kopyciński, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pan Henryk Soboń oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych pan Henryk Głos.

         Tego dnia młodzież uzyskała pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych
 i zawodowych. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami różnych uczelni i instytucji, zdobyła informacje dotyczące dalszej nauki, praktyk zawodowych, podnoszenia kwalifikacji, rynku pracy, zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych, kredytów studenckich, metod poszukiwania pracy, badania predyspozycji zawodowych.
Równocześnie odbywały się prelekcje dla uczniów: Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej przeprowadzone przez przedstawiciela Fundacji,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz Pozyskiwanie funduszy europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach.

W ramach Dnia Kariery Zawodowej odbyły się również warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnychprowadzone przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach:Umiejętność poszukiwania pracy i autoprezentacjioraz Sytuacja na rynku pracy.Warsztaty zakończyły się konkursem zawodoznawczym. Do rywalizacji konkursowej przystąpiło 7 szkół ponadgimnazjalnych:Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach, Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Puławach, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej –Curie w Puławach.

W Dniu Kariery Zawodowej wzięły udział następujące podmioty:

 1. Centrum Nauki i Biznesu ”Żak” Sp. z o.o
 2. Agencja Zatrudnienia COVEBO Work Office sp.zo.o
 3. Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
 4. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna
 5. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 6. Krzaczek Stanisław. Zakład produkcyjno - handlowy
 7. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach
 8. Medyczne Studium Zawodowe w Puławach
 9. Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach
 10. Mostostal Puławy S.A.
 11. Mezap Sp. z o.o.
 12. PKO BP
 13. Politechnika Lubelska
 14. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
 16. Puławski Park Naukowo - Technologiczny
 17. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 18. Ośrodek szkolenia kierowców
 19. UMCS Lublin
 20. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 21. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 23. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 24. Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
 25. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 26. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 27. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 28. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

 

Dzień Kariery Zawodowej cieszył się dużym zainteresowaniem. To przykład zacieśniania relacji i współpracy szkół z instytucjami rynku pracy, a także sposób świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach

 

Powrót
`