Aktualności

„Ludzie bez barier” - z Powiatu Puławskiego serdeczne gratulacje!!!

„Ludzie bez barier” - z Powiatu Puławskiego serdeczne gratulacje!!!
Data publikacji: 03 stycznia 2018
Z przyjemnością informujemy, że aż 6 osób z niepełnosprawnością z Powiatu Puławskiego aktywnie działających na rzecz lokalnego środowiska zostało docenionych i uhonorowanych w ramach programu promującego „Ludzi bez barier" z terenu województwa lubelskiego.

„Ludzie bez barier” - z Powiatu Puławskiego

Serdeczne gratulacje!!!

W ramach programu została przygotowana publikacja informatyczna w postaci strony internetowej adres strony: https://ludziebezbarier.pl/

Na stronie internetowej zaprezentowanodziałalność 13 osób niepełnosprawnych wyróżniających się aktywnością w społeczności lokalnej z terenuwojewództwa lubelskiego.

Osoby wyróżnione z Powiatu Puławskiego:

  • Zofia Samcik
  • Tadeusz Kiernicki
  • Grzegorz Różycki
  • Emilia Kotarska
  • Ryszard Smolak
  • Danuta Kuna

Osoby docenione za swoją działalność odznaczają się osiągnieciami zawodowymi i osobistymi, pomimo niepełnosprawności osiągnęły sukces w różnych dziedzinach życia, a także w zakresie swoich działań prospołecznych na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Ponadto ich zaangażowanie oraz aktywność życiowa stanowią wzór do naśladowania dla innych.

Zadanie w postaci przygotowania informatora promującego „Ludzi bez barier” z terenu województwa lubelskiego zostało wykonane przez Fundację „Sokrates” z Lublina w ramach  zadania publicznegopn.: „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zleconego przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Iwona Zarychta - PCPR Puławy

                                  

Powrót
`