Aktualności

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie
Data publikacji: 12 stycznia 2018
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów, w konkursie nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17 w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu to prawie 30 mln zł . Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 2 lutego 2018 roku. Więcej informacji znajduje się poniżej.
Powrót
`